Adopter

A guide to the targetKontakt

Kontakta Adopter när du
vill utveckla din informationshantering.
Kundtelefon +46 (0)73-898 68 61

Projekt på GitHub

Ett mindre antal små system/komponenter har vi publicerat på GitHub.

Skicka SMS

Ett enkelt system för att skicka gratis SMS via inleed.se, programmet skrivet i PHP.

Euklides Optimering

Ett enkelt system för att optimera en väg i en matris, programmet skrivet i C#.

Ekonomisystemet MEA

Utvecklingen av ett komplett ekonomisystem för Gävleborg-, Halland- och Örebro- regionerna.

Jämo/Do diarium

En av våra konsulter deltog i design och konstruktion av Jämos diariesystem.

Fritextsökning i SQL-Server

Fritextsökning på innehållet i dokument och filer som kan hämtas in i SQL-server som styr fritextsökning i Databasen SQL-Server för applikationen "Paragraph Pro".

Kompression för GSM

Utvecklandet av system för 7-bitars kopression för applikationen "SMS Reminder" och "SMS Chatter".

Kompression för GSM

Utvecklandet av system för 7-bitars kopression för applikationen "SMS Reminder" och "SMS Chatter".

Mikrofilmsregister

Skatteverket är mycket aktiva med att använda IT i sin verksamhet. Vår konsult deltog i utvecklandet av det interna systemet för arkiv över mikrofilmer.

System för inventering

Utvecklandet av internt system för inventering/service av reparerbara kontorsmaskiner.

Styrsystem för infartsbommar

Utvecklade ett styrsystem "Gatecontroller" för hantering av infartsbommar för bussbranschen.

Incidentanalys med Vivamus

Utvecklandet av det interna systemet "Vivamus" för analys av incidenter med personal, bussar och passagerare för bussbranschen.

Utskrift av körspecifikationer

Utveckling av ett system med touch-skärm så busschaufförer kan skriva ut sina körspecifikationer innan de börjar sitt arbetspass.

System för försäljningsanalys

Utveckling av ett skräddarsytt system för analyser av försäljningsdata (Business Intelligence) för bilimportföretag.

Rapportering av kontolluppgifter

Utveckling av ett skräddarsytt system till försäkringsbolag för manuell registrering och rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Mobitex filöverföring

Utveckling ett skräddarsytt system till Integrated Marketing Nordic AB för fileöverföring med AU-systems c-library för Mobitex.